فركانس شبكه‌هاى ماهواره‌اى
-----------------------------------------

تلويزيون پرژن تى‌وى۱ (آمريكا و كانادا)

» Galaxy 19 - 97° W - 11941 MHz
20.000MS/s , 3/4 , Horizontal

تلويزيون تصوير ايران (ايران، خاور ميانه و اروپا)

» Hotbird Satellite, 12520MHz, 27500MS/s, 3/4, Vertical
» Eutelsat Satellite, 11387MHz, 27500MS/s, 3/4, Horizontal

نحوه تهيه سرويس شبكه ماهواره
------------------------------------------
مؤسسات متعددى بر روى شبكه اينترنت موجود است كه اين سرويس را در اختيار علاقمندان قرار ميدهد. پرتو نور به هيچ عنوان مسئوليتى در قبال ابتياع اين سرويس از مؤسسات زير ندارد، و صرفا براى اطلاع رسانى به بينندگان در اينجا ذكر شده‌اند:  كمپانى گالكسى ؛  كمپانى سادون

شبكه‌هاى  تلويزيونى
---------------------------
برنامه پرتو نور بر روى شبكه تلويزيونى ماهواره‌اى "پرژن تى‌وى۱" و "تصوير ايران" در اختيار شماست.

برنامه هاى شبكه  پرژن تى‌وى۱ بر روى ماهواره گالكسى براى قاره آمريكاى شمالى: آمريكا و كانادا و همچنين شبكه تصوير ايران بر روى ماهواره ياهسات براى قاره اروپا، خاورميانه (ايران) ارسال مى‌شود. اگر به هر نحوى توانائى دريافت فركانس اين شبكه را بر روى دستگاه ماهواره خود نداريد، مى‌توانيد با شماره تلفن ۱۲۱۲ - ۳۷۵ (۳۱۰) تماس حاصل كرده و از مسئولين اين كانال راهنمائى شويد.

آدرس سايت شبكه پرژن تى‌وى۱ از اين قرار است:
http://www.PersianBazaarTV.com