به صفحه برنامه تلويزيونى پرتو نور خوش آمديد
---------------------------------------------------------------

پرتو نور يك برنامه تلويزيونى است كه ارائه‌گر مباحث و سخنرانى‌هائى بر حول مبانى جديد و نوين در رابطه با مسائل فرهنگى، اجتماعى و دينى است.
پرتو نور فعاليت خود را از سال ۲۰۰۶ آغاز نموده و برنامه‌هاى خود را بصورت هفتگى بر روى كانالهاى ماهواره‌اى در سراسر دنيا پخش و به سمع و نظر هموطنان در داخل و خارج كشور ميرساند.
پرتو نور مستقل از هر گروه و دسته‌اى بوده و به هيچ كشور، ارگان، دولت يا حزب سياسى وابستگى ندارد.


اهداف و آرمان  پرتو نور

---------------------------------------------------------------

پرتو نور به عنوان يك ارگان آموزشى در صدد تهيه و پخش برنامه‌هاى سمعى  و بصرى درباره فرهنگ‌ها  و مذاهب با تكيه بر ارزشهاى معنوى مى‌باشد.
آرمان ما ارتقاء سطح درك و مسامحه، بادر نظر گرفتن  دگرگونى طيف وسيع هموطنان در اقصى نقاط جهان،  و همچنين ارائه نقطه نظرهاى گوناگون در مورد چالش‌هاى اجتماعى زمان مى‌باشد.